Online kurz Enterprise Architect, UML a ArchiMate je zameraný na praktické osvojenie si nástroja Enterprise Architect (EA). Cieľom je zoznámiť účastníkov s funkciami nástroja Enterprise Architect, ktoré môžu efektívne využiť pri tvorbe analytických a návrhových modelov v jazyku UML, BPMN a Archimate. Online kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s nástrojom Enterprise Architect žiadne skúsenosti. ArchiMate je nevyhnutný vizualizačný nástroj v EA pre návrh enterprise architektúry podľa metodiky TOGAF.

Osnova

I. Modelovanie v procese analýzy a návrhu SW

Modelovanie procesov (diagram aktivít v UML, diagram BPMN)
Modelovanie požiadaviek (Requirements Model)
Model prípadov používania (Use Case Model)
Modelovanie analytických tried (Class Diagram)
Generovanie DDL skriptu, import tabuliek databázy do diagramu (Reverse Engineering)
Model používateľského rozhrania (User Interface)
Možnosti využitia UML v praxi

II. Základy ArchiMate

Princípy Archimate
Enterprise architektúra
Potreba vizualizácie
TOGAF a ArchiMate
Väzby na jazyky
Oblasti použitia
Certifikácia znalostí
Koncepty ArchiMate

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora