Kurz GIMP I. Začiatočník je pre teba ako stvorený, ak sa chceš naučiť upravovať obrázky a tvoriť rastrovú grafiku. Oboznámime ťa s inštaláciou, orientáciou a základnými operáciami v súvislosti s programom GIMP. Naučíme ťa všetky potrebné formy vzorov – ľanový, papierový, brúsený kov, opona, ale aj iné bizarné vzory. Budeme tiež pracovať so štetcom. Ako absolvent kurzu GIMP I. Začiatočník zvládneš pracovať s textovým nástrojom a tretím rozmerom, do ktorého zaraďujeme plastickú mapu či ohýbanie reality.

Osnova

I. Úvod do programu GIMP

Inštalácia programu GIMP
Inštalácia doplnkov a rozlíšení
Orientácia v programe GIMP
Základné operácie zo súbormi

II. Štetec, maliarova pravá ruka

Inštalácia stôp štetcov
Tvorba stôp
Tapeta rýchlo a jednoducho
Dynamika štetca

III. Vzory

Inštalácia vzorov
Ľanový vzor
Papierový vzor
Štvorčeky
Bizarné vzory
Opona
Brúsený kov

IV. Práca s textom

Textový nástroj
Efekty textu
Presunúť a vyvýšiť

V. Tretí rozmer

Plastická mapa
Ohýbanie reality
Mapovanie objektu

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora