Online kurz Jazyk SQL – MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server ťa naučí

 • Porozumieť fungovaniu databázových systémov
 • Používať nástroje a aplikácie na správu databáz
 • Pripojiť sa na databázu
 • Spracovávať dáta v dopytoch
 • Implementovať funkcie v dopytoch
 • Osvojiť si základne SQL operácie a príkazy
 • Pracovať s databázou MySQL, PostgreSQL a Microsoft SQL Server
 • Spájať a zjednotiť tabuľky pomocou operácie Join a Union

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Databázoví administrátori
 • Dátoví analytici
 • SQL špecialisti
 • Backend programátori
 • IT špecialisti
 • Programátori
 • Business Intelligence Developeri

Obsah a Učebná Osnova online kurz Jazyk SQL – MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server

I. Úvod do kurzu SQL

Predstavenie Kurzu 07:42
Obsah Kurzu 01:54
Čo je Databáza 04:34

II. DB Nástroje, Riadenie Databáz

Čo je RDBMS 02:50
IDE, Nástroje 12:13

III. Pripojenie na Databázu

Pripojenie DB, Konfigurácia 18:03
Select, Dáta, Dopyty 26:28
Select From 27:52

IV. Spracovanie Dát, Dopyty

Spracovanie Dát v Dopytoch, Štruktúra Dopytu 27:08
Between Rozsah 08:20
Like, Divoké Karty, Concat 46:51

V. Typy SQL Operátorov

SQL Operátory 25:47
Aritmetické Operátory 14:41
Porovnávacie Operátory 05:54

VI. Agregovanie a Zoskupovanie

Null, Logické Operátory 30:47
Agregačné Funkcie 27:50
Group by, Zoskupovanie 50:01

VII. Having, Štandardné Funkcie

Klauzula Having, Average, Minimum 35:12
Štandardné Funkcie, Round, Replace, Trim, Position 1:36:39

VIII. Extrakcia, Vnorené Dopyty

Dátumy, Čas, Extrakcia 46:52
Poddopyty Subqueries 51:01

IX. Operácia JOIN, Union

Joins, Spojenia 1:24:50
Outer Joins, Vonkajšie Spojenia, Left a Right Join 1:02:15
Union, Union All 20:56

X. Dátové Typy, SQL Operácie

Dátové Typy a Funkcia Cast 10:20
Insert, Update, Delete 15:00

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

Online kurz Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, MS SQL je zameraný na výučbu a vzdelávanie v oblasti jazyka SQL a jeho použitia v rôznych relačných databázových systémoch, ako sú MySQL, PostgreSQL a MS SQL Server.

Kto používa Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

Tatra banka, NetCore, Swiss Re, SOFTIP, Slovak Telekom, ING Hubs Slovakia, Amazon, Union, ČSOB, Siemens, IBM, Henkel, Accenture, Lenovo

Kde sa používa Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

Stredné aj veľké firmy, štátne a verejné inštitúcie, webové a mobilné aplikácie, správa serverov, E-commerce, vládne organizácie, herný priemysel, zdravotníctvo

Prečo sa používa Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

Správa dát, správa databázových objektov, podpora transakcií, replikácia a zálohovanie, integrované vývojové prostredie, podpora širokého spektra aplikácií, rozšíriteľnosť a kompatibilita.

Aké sú TOP certifikácie na Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

MySQL Database Administration od 250 Eur. MySQL Database Developer od 250 Eur. MCSA SQL Server od 200 Eur. PostgreSQL od 300 Eur. MongoDB od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Jazyk SQL - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server?

Priemerná mzda databázového administrátora je 2468 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora