Kurz MATLAB I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť programovať v jazyku MATLAB. Po úvode do programovacieho jazyka MATLAB ťa naučíme pracovať s maticami a vektormi. Oboznámime ťa so základmi používania 2D a 3D grafiky. Zvládneš pracovať s obrázkami a zvukom a vytvárať vlastné animované sekvencie. Ako absolvent kurzu MATLAB I. Začiatočník hravo zvládneš vytvoriť špecifické druhy grafov. Pracovať s maticami, funkciami a rovnicami bude pre teba samozrejmosťou.

Osnova

I. Úvod do MatLABu

Možnosti a základná štruktúra MatLAB
Licenčná politika a užívateľská podpora
Ako začať

II. Základy práce v prostredí

Stručný sprievodca pracovnou plochou
Základné operácie s číslami
Používanie premenných
Práca s reťazcami znakov
Efektívne používanie nápovedy
Ilustračné príklady

III. Práca s maticami a riešenie

Vytvorenie matice a vektoru
Základné operácie a funkcie s maticami
Indexovanie matíc
Základy práce s mnohočlenmi
Riešenie sústavy lineárnych algebraických rovníc
Riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc

IV. Základy používania 2D grafiky

Pracovné prostredie
Spojitý 2D graf
Vzhľad grafu
Viac obrázkov v jednom okne
Kreslenie v logaritmických súradniciach
Uloženie a tlač prenosu grafu do iných aplikácii
Zoznam príkazov

V. Základy používania 3D grafiky

Vytvorenie spojité 3D grafu
Matica ako plocha
Príklady ďalších grafov

VI. Zvláštne typy grafov

Stĺpcový (bar) graf
Plošný graf
Koláčový (pie) graf
Schodiskový (stairs) graf
Stopkový (stem) graf
Kompasový graf
Vrstevnicový graf
Kreslenie v polárnych súradniciach

VII. Obrázky, zvuk a animácia

Základy práce s obrázkami
Práca so zvukom
Tvorba animovaných sekvencií

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora