Kurz Microsoft Excel II. Mierne Pokročilý je pre teba ideálny, ak máš skúsenosti s Excelom alebo si absolvoval kurz Excel I. Začiatočník. Naučíme ťa zostaviť funkciu na výpočet matematickej operácie a vytvoriť grafy či minigrafy. Osvojíš si prácu s hárkami, grafikou, či pokročilým a podmieneným formátovaním. Ako absolvent kurzu Microsoft Excel II. Mierne Pokročilý zvládneš vytvoriť každú tabuľku do 5 minút a graf do minútky.

Osnova

II. Práca s hárkami

Práca v zošite

III. Formátovanie a úprava hárkov

Metódy úprav hárkov
Formátovanie hárkov

IV. Pridávanie grafiky a tlač

Práca s grafickými prvkami
Tlač a prezentácia

V. Vytváranie vzorcov a prevádzanie dátových analýz

Bežné funkcie
Kalendárne dáta a časové údaje

VI. Vytváranie grafov

Základy práce s grafmi
Práca s minigrafmi
Pokročilá práca s grafmi

VII. Správa databáz a tabuliek

Správa informácií v tabuľkách
Analýza dát pomocou zostáv kontingenčných tabuliek

VIII. Integrácia Excelu s inými aplikáciami

Práca s hypertextovými odkazmi
Dáta aplikácie Excel v dokumentoch aplikácie Word

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora