Kurz štatistických výpočtov ďalej účastníkom umožňuje prehĺbiť si svoje vedomosti z Microsoft Excel na riešenie štatistických výpočtov. Je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť vypočítať štatistické parametre. Preberané sú štandardné štatisticko-analytické funkcie programu Microsoft Excel a predovšetkým doplnok Analýza dát (Analysis ToolPack), určený pre náročnejšie štatistické analýzy. Naučíte sa používať funkcie a nástroje na zisťovanie popisných charakteristík, závislostí javov, predikcie budúceho stavu, na prácu s časovými radmi a testovanie hypotéz

Osnova

I. Štatistika

Vysvetlenie základných štatistických pojmov
Prehľad spojitých a diskrétnych rozdelení
Spracovanie dát, ich analýza a závislosti
Generátor náhodných čísel a vzorkovanie
Popisná štatistika
Histogram
Korelácia a kovariencia
Overovanie štatistických hypotéz
Intervaly spoľahlivosti
Smerodajná odchýlka, rozptyl, modus, kvantily, zošikmenie, triedna početnosť, štandardizácia

II. Analytika

Analýza časových radov
Lineárna regresia
Analýza rozptylu

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora