Kurz Excel V. je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s makrami a VBA v Microsoft Excel. Alebo si absolvoval kurz Excel IV. Naučíme ťa pracovať s udalosťami hárkov a zošita. Osvojíš si vytvárať vlastné objekty a využiť ich k zachyteniu udalosti. Písať rýchly kód a pracovať s editorom VBA sa pre teba stane samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Excel V. zvládneš vytvárať formuláre pre zadávanie dát. Hravo zvládneš hromadne spracovávať dáta do databázovej podoby.

Osnova

I. Programovanie udalostných procedúr a vlastných tried

Udalosti listu
Udalosti zošita
Vytváranie vlastných tried objektov

II. Úpravy a písanie kódu

Základné pravidlá navrhovania aplikácií
Práca s editorom VBA
Písanie rýchleho kódu
Efektívna kontrola iných aplikácií

III. Práca s dátami na liste

Odkaz na oblasť v liste
Práca s vybranými riadkami
Transformácia dát
Prevod dát do databázovej podoby
Hromadné spracovanie dát
Radenie dát
Konsolidácia dát z niekoľkých zošitov
Názvy vo VBA

IV. Formulár pre zadávanie dát

Základné pravidlá návrhu formulára
Pridanie formulára do projektu
Zobrazenie a uzavretie formulára
Pridanie ovládacích prvkov pre dátové pole
Inicializácia formulára vo VBA
Nahranie záznamu do formulára a uloženie zmien
Zadávanie dáta pomocou Calendar ActiveX kontrol
Doplnenie ďalších navigačných prvkov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora