Kurz Microsoft Outlook I. Začiatočník je pre teba skvelou voľbou, ak sa chceš naučiť pracovať v Outlooku. Osvojíš si písanie a odosielanie správ, či organizáciu kontaktov. Naplánovať schôdzu, dôležitú úlohu alebo významnú udalosť dokážeš v okamihu. Ešte ostane čas aj na kávičku. Ako absolvent kurzu Microsoft Outlook I. Začiatočník zvládneš naplno využiť poznámky a zostaviť prehľadný denník všetkých vykonaných činností.

Osnova

I. Prostredie programu Outlook

Úvod do Outlooku
Inštalácia a aktivácia
Spustenie a ukončenie Outlooku
Okno aplikácie Outlook
Práca s pásom kariet
Panel rýchly prístup
Navigačné podokno
Panel úloh

II. Elektronická pošta

Úvodné pojmy
Vytvorenie nového účtu pre prácu s poštou
Prehľad možností zobrazenia okna doručenej pošty
Zostavenie a odoslanie jednoduchej zásielky
Cesta zásielky k adresátovi
Príjem zásielky
Reakcie na zásielku
Konverzácie
Vytváranie poštových zásielok od A do Z
Tlač zásielok a ich zoznamov

III. Kalendáre

Význam a možnosti kalendára v aplikácii Outlook
Otvorenie a zobrazenie kalendára
Naplánovanie udalosti
Naplánovanie udalostí, ktoré sa majú opakovať

IV. Kontakty

Význam kontaktov v Outlooku a v celej sade Office
Okno kontaktmi
Zložky s kontaktmi
Zobrazenie kontaktov v zložke
Vytvorenie nového kontaktu

V. Plánovanie úloh

Čo sú to úlohy
Okno pre plánovanie úloh a jeho karty
Záznam novej úlohy
Indikácia udalostí v spojitosti s úlohami

VI. Poznámky

Okno pre prácu s poznámkami
Vytvorenie a úprava poznámky
Zobrazenie ikon poznámok v okne
Orientácia v poznámkach
Otvorenie poznámky

VII. Denník

Okno denníku a jeho záznamy
Zobrazenie denníku a časovej osi
Otvorenie a úprava položky denníku

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora