Kurz Microsoft PowerPoint II. Mierne Pokročilý je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť pokročilejšie využívať PowerPoint. Osvojíš si techniky pokročilej úpravy textu a formátovania šablón a motívov. Vytváranie grafov, diagramov a multimediálneho obsahu bude pre teba hračkou. Naučíme ťa efektívne predvádzať, publikovať prezentáciu a pracovať s viacerými oknami, či kontrolovať gramatiku. Ako absolvent kurzu Microsoft Powerpoint II. Mierne pokročilý zvládneš oživiť prezentáciu interaktívnymi prvkami ako sú animácie.

Osnova

I. Používateľské prostredie

Práca so schránkou systému Office
Použitie nápovedy

II. Prezentácia

Šablóny a motívy
Práca s viac oknami naraz
Makrá

III. Snímky

Predlohy
Motívy
Záhlavia a zapätie

IV. Text

Úpravy textového pola
Vyhľadávanie a nahradzovanie textu
Jazyk a kontrola pravopisu
Špecifické úpravy textu
WordArt
Rovnice
Dynamický text
Poznámky prednášajúceho

V. Obrázky a diagramy

Vlastné grafické objekty
Ďalšie úpravy grafických objektov
Diagramy

VI. Grafy

Úprava rozloženia grafu
Úprava vzhľadu grafu
Analýzy v grafe

VII. Multimédia

Vloženie videoklipu
Formátovanie a úpravy videoklipu
Nastavenie prehrávanie videoklipu
Vložené a prepojené objekty
Nastavenie multimédií v zobrazení Backstage

VIII. Animácia a interakcia

Časovanie animácii
Dráhy pohybu
Animácia textu
Animácia grafu
Animácia diagramu
Akcia 320

IX. Predvádzanie prezentácie

Nastavenie projekcie na dvoch monitoroch
Vlastná prezentácia
Automatická projekcia

X. Publikovanie a spolupráca

Komentáre a poznámky k objektom
Kontrola a zabezpečenie
Knižnice snímok
Ponuka služieb SkyDrive a Office Web Apps

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora