Kurz Microsoft SQL Server I. Začiatočník je vhodný pre začínajúcich administrátorov, alebo ľudí s minimálnymi skúsenosťami s SQL Server a z databáz. Na kurze Microsoft SQL Server sa naučíš inštalovať, upgradovať a spravovať túto databázu. Vysvetlíme ti teoretické pozadie tohto systému. Ukážeme si nástroje Business Intelligence. Absolvent kurzu Microsoft SQL Server I. Začiatočník bude okrem iného ovládať návrh tabuliek, pokročilú indexáciu a správu oddielov.

Osnova

I. Prehľad systému Microsoft SQL Server

Databázový modul
Business Intelligence

II. Inštalácia a konfigurácia systému SQL Server

Vydanie systému SQL Server
Upgrade na systém SQL Server
Inštalácia systému SQL Server

III. Použitie nástrojov v systéme SQL Server

Dokumentácia systému SQL Server
Nástroje pre správu v systéme SQL Server
Nástroje správy výkonu
Nástroje Business Intelligence

IV. Vytváranie databáz

Systémové databázy SQL Server
Štruktúra databáz systému SQL Server

V. Návrh tabuliek

Pomenovávanie objektov
Schémy
Dátové typy
Vlastnosti stĺpca
Obmedzenia
Databázové programy

VI. Indexy

Štruktúra indexu
Clustrované indexy
Neclustrované indexy
Zahrnuté stĺpce
Filtrované indexy
Vytvorenie Indexov online
Správa a údržba Indexov
Indexy XML
Priestorové Indexy

VII. Rozdeľovanie

Deliace funkcie
Deliace schémy
Rozdeľovanie tabuliek a Indexov
Správa oddielov

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora