Kurz Microsoft Word III. Pokročilý je určený pre teba, ak máš skúsenosti s Wordom alebo si absolvoval kurz Microsoft Word II. Mierne pokročilý. Osvojíš si vytvorenie viacúrovňového zoznamu, tvorbu a používanie šablón. Naučíme ťa naplno využiť možnosti spracovania textu a obrázkov, porovnávať dva dokumenty a sledovať v nich zmeny. Pracovať s hromadnou korešpondenciou a vytvárať či tlačiť obálky a štítky bude pre teba hračkou. Ako absolvent kurzu Microsoft Word III. Pokročilý zvládneš vytvoriť vlastné formuláre, pridať do dokumentov vodoznak, graf alebo snímok obrazovky.

Osnova

I. Orientácia v prostredí Wordu

Koncepcia dokumentu
Zloženie stránky
Pravítka
Akcia
Tlačidlo možností zobrazená v dokumente
Nápoveda

II. Práca s dokumentmi

Užitočné tipy pri práci s dokumentom
Ochrana dokumentu

III. Formátovanie textu v dokumente

Vytvorenie zoznamu odsekov
Vytvorenie viacúrovňového zoznamu
Vytvorenie vlastnej šablóny
Úprava existujúcej šablóny

IV. Pokročilé formátovanie, motívy a štýly

Možnosti automatických opráv
Jazyk dokumentu a slovníky
Tezaurus
Preklady
Nastavenie vzhľadu stránky
Použitie automatického formátovania
Rýchle časti
Zobraziť formátovanie
Oddiely
Ohraničenie
Pozadie a ohraničenie stránky
Titulná stránka
Tieňovanie
Iniciály

V. Odkazy, citácie obsah a register

Záložky v dokumente
Poznámky pod čiarou
Vytvorenie bibliografie
Titulky
Krížové odkazy
Zoznam obrázkov
Vytvorenie registra

VI. Tabuľky

Vkladanie hodnôt a objektov do tabuľky
Formátovanie tabuľky
Radenie dát v tabuľke
Výpočty v tabuľke

VII. Hromadná korešpondencia

Hromadná korešpondencia
Vytvorenie a tlač jednotlivých obálok a štítkov

VIII. Práca s objektmi, grafy, SmartArty a inými objektmi

Vytvorenie vodoznaku
Vloženie grafov
Vloženie snímok obrazovky

IX. Spolupráca

Sledovanie zmien v dokumente
Spoločné akcie pre komentáre a revízie
Porovnávanie dvoch dokumentov
Formuláre
Makrá
Uloženie na web SharePoint
Publikovanie dokumentu na web Windows Live
Publikovanie dokumentu ako príspevok do blogu

X. Väzby na ďalšie programy

Väzby medzi programami
Väzba medzi dokumentom Wordu a zošitom Excelu
Väzba medzi dokumentom Wordu a prezentáciou PowerPointu

XI. Používateľské nastavenie programu Microsoft Word

Úprava používateľského rozhrania
Zabezpečenie

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora