Online kurz Nginx Web Server ťa naučí

 • Používať Docker a Nginx
 • Písať príkazy pre logy
 • Osvojiť si Docker direktívy
 • Vytvoriť statický web na servery
 • Oboznámiť sa s princípmi logovania a drivermi logov
 • Získať prehľad o hardvérových a sieťových portoch
 • Pochopiť Viacvrstvovú Architektúra (VVA)
 • Identifikovať logy v Desktop verzií
 • Naučiť sa kľúčové vrstvy Frameworku Core a Full
 • Pracovať s Docker File

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Pri absolvovaní online kurzu sú výhodou skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni IT Administrátori (admini)
 • DevOps Špecialisti
 • Vedúci projektov (Teamleaderi)
 • Správcovia Počítačových Sieti
 • Produktoví manažéri
 • Softvéroví a Systémoví inžinieri
 • Manažéri zodpovední za vývoj, testovanie, prevádzku IT systémov

Obsah a Učebná Osnova online kurz Nginx Web Server

I. Úvod do Nginx Servera

Práca s Portami 1:40:18
Docker Logy 37:33
Docker Web Nginx 47:47

II. Viacvrstvová Architektúra

Viacvrstvová Architektúra (VVA) 31:41

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora