Kurz Microsoft SQL Server II. Pokročilý je vhodný pre mierne pokročilých administrátorov alebo absolventov kurzu Microsoft SQL Server I. Začiatočník. Na kurze SQL Server ťa naučíme, ako vyberať dáta pomocou príkazu SELECT, agregovať dáta a výsledky. Rovnako ťa prevedieme svetom manipulácie dát využitím príkazov MERGE, INSERT, TRUNCATE a transakcií. Budeš vedieť pracovať s uloženými procedúrami, triggrami a snímkami databázy. Absolvent kurzu Microsoft SQL Server II. Pokročilý bude ovládať fulltextové indexovanie a bude poznať nástroje na zabezpečenie databázy.

Osnova

II. Pokročilé načítanie dát

Všeobecný príkaz SELECT
Agregácia dát
Agregácia výsledkov
Bežné tabuľkové výrazy
Dopytovanie na dáta XML

III. Manipulácia s dátami

Vkladanie dát
Príkaz MERGE
Klauzula OUTPUT
Spracovanie transakcií
Sledovanie zmien

IV. Pohľady

Vytvorenie pohľadu
Úpravy dát pomocou pohľadu
Vytvorenie indexovaného pohľadu

V. Uložené procedúry

Vytváranie uložených procedúr

VI. Funkcie a triggre

Systémové funkcie
Triggre

VII. Snímky databáz

Vytvorenie snímky databázy

VIII. Service Broker

Architektúra modulu Service Broker
Typy správ a dohody

IX. Fulltextové indexovanie

Fulltextové katalógy a indexy
Dopytovanie na fulltextové dáta

X. Zabezpečenie

Konfigurácia kontaktnej plochy
Koncové body
Zabezpečenie modulu CLR
Šifrovanie dát

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora