Online kurz Testovanie softvéru I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak chceš naučiť testovať softvér. Oboznámime ťa s potrebnou teóriou a rôznymi úrovňami testovania. Ukážeme ti najčastejšie softvérové chyby. Aj prečo programátor nemá testovať svoj kód. Naučíme ťa štrukturálne testovanie a ako správne vypracovať návrhy testov. Ako absolvent online kurzu Testovanie softvéru I. Začiatočník zvládneš základné testovanie a hľadanie chýb v softvéri. Nastavovať procesy a testovacie prípady bude pre teba samozrejmosťou.

Osnova

I. Čo je potrebné poznať alebo dôležité pojmy

Krátko o požiadavkách
Stakeholder
Technické normy
Špecifikácie a návrhové dokumenty
Agilný vývoj
Minimum zo slovníka programátora

II. Základné koncepty v oblasti kvality softvéru

Kvalita softvéru a role testovania
FURPS
Zabezpečovanie a riadenie kvality
Verifikácia a validácia
Statické a dynamické techniky

III. Defekt softwaru a súvisiace pojmy

Chyba, defekt, zlyhanie a pár slov o dependabilite
Príklady známych zlyhaní
Čo je to " bug " ?
Závažnosť a priorita defektu
Analýza defektov

IV. Čo je testovanie a kto ho vykonáva

Čo je a nie je testovanie softvéru
Prečo je testovanie dôležité
Vplyv a dopad softvéru na užívateľa
Stav testovania v Českej republike oproti zahraničiu
Základné axiómy testovanie softvéru
Prečo programátor nemá testovať svoj kód
Mýty a pravda o testovaní
Testery a programovanie
Úloha v testovacom tíme

V. Úrovne a základné typy testov

Úrovne testovania
Testovanie jednotiek
Integračné testovanie
Systémové testovanie
Akceptačné testovanie
Regresné a konfirmačné testovanie
Ako voliť testovacie prípady do regresných sád
Smoke a sanity testovanie
End - to - End testovanie

VI. Testovacie prípady a základy ich návrhu

Čo je to testovací prípad a testovací skript
Testovacie nápady
Prečo dokumentovať testovacie prípady
Testy splnením a zlyhaním
Zásady písania testovacích prípadov
Čierna , biela a sivá skrinka
Prípady použitia
Odvodenie testovacích prípadov
Čo je to testovacie orákulum

VII. Štrukturálne testovanie

Pokrytie príkazov
Pokrytie hrán či rozhodnutie
Pokrytie podmienok a niektoré jeho varianty
Pokrytie ciest a cyklomatická zložitosť

VIII. Techniky návrhov testov podľa špecifikácie

Rozdelenie do tried ekvivalencie
Analýza hraničných hodnôt
Rozhodovacie tabuľky
Graf príčin a následkov
Testovanie prechodov medzi stavmi
Testovanie s využitím ortogonálného poľa

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora