Kurz Testovanie softvéru II. Pokročilý je pre teba správnou voľbou, ak sa chceš naučiť pokročilé navrhovanie pre testovanie softvéru a management testovania. Naučíme ťa viesť tím testerov a motivovať ich. Osvojíš si rôzne metriky kvality. Získaš informácie o možnostiach automatického testovania a jeho rôznych technikách. Najčastejšie využívané automatizačné nástroje budeš ovládať s ľahkosťou. Ako absolvent kurzu Testovanie softvéru II. budeš schopný viesť tím testerov. Zvládneš nasadzovať automatizované techniky testovania.

Osnova

I. Návrh testovacích prípadov založený na skúsenostiach

Testovanie ad hoc a exploračné testovanie
Prístup k riadeniu a meranie exploratorného testovania
Odhad chýb
Zaškrtávací zoznam
Aká technika je najlepšia?

II. Úvod do managementu testovania

Test management a dokumentácia
Plánovanie testovania
Trojuholník kvality
Plán testovania
Plánovanie v agilnom prostredí
Riadenie testovania
Hlásenie o stave testovania
Motivácia testerov

III. Hlásenie defektov

Pre koho sú hlásenia o defektoch určené
Význam hlásenia o defektoch pre zabezpečenie kvality
Systémy pre správu hlásenia o defekte
Štandardné prvky hlásenia o defekte
Zhrnutie
Popis
Komentáre
Prílohy
Špecifické prvky hlásenia
Nereprodukovateľné defekty
Životný cyklus ohláseného defektu

IV. Metriky alebo meriame kvalitu

Prečo merať kvalitu?
Čo môžeme merať?
Ako môžeme merať kvalitu?
Delenie na tvrdé a mäkké metriky
Delenie metrík podľa použitých dát
Metriky založené na testoch
Doplnkové metriky
Spracovanie výsledkov merania
Interpretácia výsledkov
Reportovanie stavu testovania alebo kvality

V. Automatizované testovanie

Prečo automatizovať
Mýty o automatizovanom testovaní
Manuálne versus automatizované testovanie
Automatizácia nie je len regresné testovanie
Techniky automatizovaného testovania
Výber nástroja pre automatizované testovanie
Predpoklady pre zavedenie automatizácie
Aké testovacie prípady automatizovať?
Výkonnostné testovanie
Často používané automatizačné nástroje

VI. Ukážky použitia nástrojov pre automatizáciu testovania

HP Unified Functional Testing
Nahrávanie aktivity používateľa
Kontrolné body
Test riadený dátami - načítanie dát a parametrizácia
Ukážka pokročilejšieho využitia VB skriptu
Apache JMeter

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora