Kurz Automatizované Testovanie je pre teba ideálny, ak chceš naučiť automatizovane testovať softvér. Oboznámime ťa sa rôznymi úrovňami automatizovaného testovania. Ukážeme ti najčastejšie chyby pri automatizácii. Ako absolvent kurzu Automatizované Testovanie I. Začiatočník zvládneš nasadiť automatizované testy a hľadanie chýb v softvéri. Automatizovať procesy a testovacie prípady bude pre teba samozrejmosťou.

Osnova

I. Úvod do testovania softvéru

Prečo automatizované testovanie?
Automatické vs. manuálne testovanie
Rozdielne typy automatizovaného testovania

II. Unit testing - testovanie v izolácii

Prehľad modulu
Úvod do testovania jednotky
Ako vytvoriť dobrý test jednotky
Tri koncepčné fázy testu
Príklady zlého testu jednotky
Úvod do štruktúry testovania
Základy NUnit
Napísanie a spustenie vášho prvého NUnit testu
Pokročilé NUnit
TDD a testovanie jednotky
Testovanie jednotky založené na stave a interakcii
Testovanie v izolácii použitím Fakes
Testovanie založené na stave s Moq
Testovanie založené na stave s nastaveným správaním Moq
Zhrnutie modelu

III. Integračné testovanie

Úvod do modelu
Úvod do integračného testovania
Rôzne levely integračného testovania
Dôležitosť inverzie závislosti
Spoločné testovanie interných tried
Testovanie interakcie externých komponentov
Izolácie externých komponentov so vzorom Gateway Design
Testovanie interakcii externých komponentov
Testovanie interného logického podsystému
Testovanie internej aplikačnej servisnej vrstvy
Spravovanie testu podsystému
Správny súbor integračných testov

IV. Funkčné UI testovanie

Úvod do funkčného UI testovania
Výber UI automatizačného nástroja
Úvod do WaitN testovania šablón webových aplikácii
Základy WaitN
Napísanie prvého funkčného UI testu
Model fyzického objektu typu (POM)
Štýl logického funkčného objektu (LFM)
Vytvorenie testu v štýle POM
Pretvorenie do LFM
Pokročilé činitele

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora