Kurz UX/UI II. Pokročilý je určený pre teba, ak sa chceš naučiť sofistikovanejšie techniky tvorby používateľského prostredia. Ukážeme ti rôzne spôsoby UX manažmentu a možnosti merania a testovania. Naučíme ťa, ako grafika ovplyvňuje ľudské vnímanie. Osvojíš si pokročilé techniky UX a UI. Naučíme ťa tiež, čo je to Flow Modeling a Natural mapping. Ako absolvent kurzu UX/UI II. Pokročilý zvládneš vytvárať dizajn zameraný na používateľa.

Osnova

I. Pokročilé techniky UX

Vizuálny design
UX management
Prototyp výskumu
Digitálne prototypy
Vývoj a testovanie
Meranie a overovanie
Vývoj a testovanie v praxi
Základné pravidlá interakčného designu
Ako tvoriť a overovať low-fidelity
Ako grafika ovplyvňuje ľudské vnímanie
Aplikácia psychológie a ergonómie
Rýchlo-cyklus vytvorenie-zahodenie-overenie-zahodenie-vytvorenie

II. Pokročilé techniky UI

Grafické používateľské rozhranie
Interakcia človeka a techniky
Design a skúsenosti
Návrhové vzory
Flow Modeling
Architektúra a jazyk
Vizualizácia
Natural mapping
Metodológia návrhu
Dizajn zameraný na používateľa
Používateľské rozhranie

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora