Online kurz Správa Dát a Analytika Big Data

Kurzy Ako sa stať Analytikom

Online kurz Ako sa stať Databázový Analytik je pre teba vhodný ak sa chceš uplatniť na pozícii ako analytik. Venovať sa budeme základom analytiky, terminológii, princípom a metodike. Budeš sa vedieť orientovať typoch analýz ako sa používajú v praxi, povieme si aké nástroje analytik používa a ako fungujú a tvoria sa analýzy.