Online kurz C# WCF SOAP

Kurzy C#

C# je moderný, objektovo orientovaný jazyk, ktorý je používaný na vývoj desktopových, webových a mobilných aplikácií. Kurzy C# .NET sú pre vás ideálne, ak chcete byť odborník na programovanie v jazyku C#. Už v kurze C# .NET I. Začiatočník vás zoznámime s prostredím Visual Studio. Osvojíte si prácu s premennými, operátormi, identifikátormi a výrazmi. Ak sa chcete naučiť vytvárať grafické používateľské rozhrania (GUI) v jazyku C# odporúčame kurz C# .NET III. Tvorba GUI. Naučíme vás tvoriť prvky grafického používateľského prostredia. Techniky zjednodušovania programov a dodatočnej optimalizácie budú pre vás samozrejmosťou. Pre pokročilých používateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti o WPF a XAML. Ponúka kurzy zamerané na technológie používaných pri vývoji aplikácií v C# ako sú WCF a SOAP.