Online kurz C# WCF SOAP

Kurzy C#

Kurzy C# .NET sú pre vás ideálne, ak chcete byť odborník na programovanie v jazyku C#. Už v kurze C# I. Začiatočník vás zoznámime s prostredím Visual Studio. Osvojíte si prácu s premennými, operátormi, identifikátormi a výrazmi. Naučíme vás tvoriť prvky grafického používateľského prostredia. Techniky zjednodušovania programov a dodatočnej optimalizácie budú pre vás samozrejmosťou. Ak ste pokročilý, naučíme vás vytvárať webové služby vo frameworku WCF. Ďalej vás naučíme spúšťať a využívať procesy a vlákna.