Online kurz Hadoop

Kurzy Hadoop

Kurzy Hadoop sú pre teba skvelou voľbou, ak sa chceš naučiť spracovať veľké objemy dát. Oboznámiš sa s modulom Mongo DB. Venovať sa budeme aj konfigurácií systému Windows, vkladaniu dát do Mongo DB. Ako absolvent kurzov Hadoop hravo zvládneš inštaláciu a konfiguráciu Hadoopu, vytvorenie klastra a používanie jeho funkcii.