Online kurz Jira

Kurzy JIRA

Online kurz JIRA a Testovanie I. Začiatočník pozostáva z mnohých užitočných funkcií, ktoré uľahčujú riešenie problémov. JIRA sa používa na sledovanie chýb, sledovanie problémov a riadenie projektov. Osvojíte si používateľské rozhranie JIRA, vrátane vytvárania a správy úloh, nastavenia projektov a konfigurácie nástrojov na sledovanie práce. Budete vedieť vytvárať reporty a analyzovať dáta pre lepšie rozhodovanie a optimalizáciu projektov. Naučíte sa používať tento nástroj na zaznamenávanie problémov a chýb súvisiacich so softvérom a mobilnými aplikáciami.