Online kurz Nette

Kurzy Nette

Kurzy Nette sú pre teba vhodnou voľbou ak sa chceš venovať programovaniu webových aplikácií prostredníctvom tohto frameworku. Zistíš, ako môžeš využívať jeho silné stránky pri PHP programovaní, ako ladiť chyby a oboznámime ťa s jeho architektúrou. Osvojíš si tiež princípy Dependency Injection a rozličné formulárové prvky. Absolvovaním kurzov Nette získaš cenné znalosti, vďaka ktorým dokážeš vytvoriť atraktívne webové aplikácie.