Program MSc Umelá Inteligencia a Strojové Učenie (AI a ML) ťa naučí

 • Osvojiť si princípy umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML)
 • Získať prehľad techník, algoritmov a prístupov k AI a ML
 • Naučiť sa syntax jazyka Python, premenné, podmienky, cykly a funkcie
 • Ovládať objektovo orientované programovanie, manipulovať so súbormi
 • Spracovávať chyby a výnimky, generátory, dekorátory
 • Automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy pomocou Pythonu
 • Vykonávať numerické výpočty s knižnicou NumPy a vizualizovať dáta s Matplotlib
 • Pracovať s regulárnymi výrazmi, XML, JSON a inými formátmi dát
 • Trénovať a učiť AI Modely, pracovať s nástrojom ChatGPT 4 a Gemini Google AI
 • Analyzovať dáta pomocou AI a používať epochy pri trénovaní vzorky dát

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci alebo aktuálni dátoví analytici
 • AI výskumníci a konzultanti
 • Python programátori a Softvéroví vývojári
 • Výskumníci a akademickí pracovníci
 • Vývojári aplikácií s AI zameraním
 • IT manažéri a online marketéri
 • Správcovia sociálnych sieti a Webu

Obsah a Učebná Osnova program MSc Umelá Inteligencia a Strojové Učenie (AI a ML)

Kurz Úvod do AI

Kurz Jemný Úvod do AI 3 hodiny

Kurz Umelá Inteligencia (AI), Automatizácia a Strojové Učenie (ML)

Kurz Umelá Inteligencia (AI), Automatizácia a Strojové Učenie (ML) 3,5 hodiny

Kurz Python

Kurz Python I. Začiatočník 25,5 hodín
Kurz Python II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Python III. Pokročilý 12,5 hodín
Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh 8 hodín

Kurz Python Knižnice

Kurz Python - Pandas 7 hodín
Kurz Python - Matplotlib 4 hodiny
Kurz Python - NumPy 3 hodiny

Kurz Python - Parsovanie Dát

Kurz Python - Parsovanie Dát 4 hodiny

Kurz ChatGPT AI

Kurz ChatGPT AI 1 hodina

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora