Balík Analýza Dát ťa naučí

 • Pracovať s nástrojom Microsoft Power BI a Microsoft Excel
 • Vytvárať prepojenia a vzťahy medzi zdrojovými tabuľkami
 • Vytvárať, čítať, mazať a spravovať dáta z tabuliek databázových systémoch
 • Ovládať jazyk SQL, štruktúru a tvorbu dopytov
 • Analyzovať, transformovať a vizualizovať dáta s použitím metrík a KPI
 • Osvojiť si jazyk DAX, operátory, dátové typy a tvorbu vlastných výpočtov
 • Oboznámiť sa s knižnicami jazyka Python ako Pandas, Matplotlib a Numpy
 • Vykonávať štatistickú analýzu dát a pozorovania v nástroji IBM SPSS
 • Navrhnúť štruktúru dashboardu s použitím grafov, tabuliek, kariet a filtrov
 • Spracovávať veľký objem dát a automatizovať úlohy

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci a aktuálni dátoví analytici
 • Obchodní analytici a Dátoví vedci
 • Databázoví administrátori (admini)
 • SQL špecialisti a IT konzultanti
 • IT projektoví manažéri
 • Finančný analytici

Obsah a Učebná Osnova balík Analýza Dát

Kurz Microsoft Power BI a Jazyk DAX

Kurz Microsoft Power BI Desktop I. Začiatočník 9,5 hodín
Kurz Microsoft Power BI a Jazyk DAX 13 hodín
Kurz Microsoft Excel - Power Query 9 hodín

Kurz SQL

Kurz SQL I. Začiatočník 20 hodín
Kurz SQL II. Mierne Pokročilý 14 hodín

Kurz Analýza Dát

Kurz Analýza Dát I. Začiatočník 20 hodín
Kurz Analýza Dát II. Mierne Pokročilý 5 hodín

Kurz Datamining a Business Intelligence

Kurz Datamining a Business Intelligence I. Začiatočník 15 hodín
Kurz Datamining a Business Intelligence II. Mierne Pokročilý 7 hodín

Kurz Microsoft Excel

Kurz Microsoft Excel - Vyhľadávacie Funkcie a Vzorce 10 hodín
Kurz Microsoft Excel - Pokročilé Techniky a Veľké Dáta 11 hodín
Kurz Microsoft Excel - Analýza Dát 14 hodín

Kurz IBM SPSS

Kurz IBM SPSS Statistics 6 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora