Balík Back Office Špecialista ťa naučí

 • Riešiť praktické úlohy pomocou Excelu a jeho funkcionalít
 • Osvojiť si najčastejšie používané funkcie a klávesové skratky
 • Získať prehľad o chybách a chybových hláseniach
 • Naučiť sa syntax jazyka VBA a automatizovať prácu
 • Pracovať s kontingenčnými tabuľkami a štatistickými metódami
 • Manipulovať s údajmi a vytvárať komplexné analýzy a reporty
 • Tvoriť prezentácie a šablóny v Microsoft PowerPoint
 • Zamedziť riziku poškodenia a straty dát či relevantnosti
 • Hromadne spracovávať veľký objem dát
 • Ovládať analytické nástroje a funkcie

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci a aktuálni back office špecialisti
 • Administratívni pracovník a Referenti
 • Asistenti a Manažéri
 • Obchodní zástupcovia a analytici
 • Online Marketéri

Obsah a Učebná Osnova balík Back Office Špecialista

Kurz Microsoft Excel

Kurz Microsoft Excel pre Referentov 10 hodín
Kurz Microsoft Excel - Praktické Úlohy 8,5 hodín
Kurz Microsoft Excel - Kontingenčné Tabuľky 13 hodín

Kurz Microsoft Excel - Práca s Veľkými Dátami

Kurz Microsoft Excel - Vzorce a Funkcie 6 hodín
Kurz Microsoft Excel - Analýza Dát 14 hodín
Kurz Microsoft Excel - Práca s Veľkými Dátami 12 hodín
Kurz Microsoft Excel - Pokročilé Techniky a Veľké Dáta 11 hodín

Kurz Microsoft Excel: Programovanie vo VBA

Kurz Microsoft Excel IV. Expert: Programovanie vo VBA 22 hodín
Kurz Microsoft Excel V. Expert: Pokročilé Programovanie VBA 12 hodín

Kurz Microsoft PowerPoint

Kurz Microsoft PowerPoint - Tvorba Šablón 5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora