Balík C/C++ Developer ťa naučí

 • Osvojiť si syntax programovacieho jazyk C a C++
 • Pracovať s dátovými typmi, poliami a riadiacimi štruktúrami
 • Ovládať princípy tvorby grafického používateľského rozhrania (GUI)
 • Pracovať s objektami a triedami, vstupmi, výstupmi a súbormi
 • Osvojiť si pojmy ako rekurzia, iterátor a konštruktor
 • Navrhnúť a modelovať diagramy v jazyku UML
 • Pochopiť pojmy v oblasti Testovania softvéru a identifikovať chyby
 • Používať knižnicu STL a rôzne typy kontajnerov
 • Orientovať sa v nástroji Git a GitHub, zdieľať zdrojové kódy a kolaborovať s tímom
 • Vytvárať vlastné GUI a používať okná, tlačidlá, textové polia a ďalšie prvky

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci a aktuálni C/C++ programátori
 • C/C++ Developeri a PLC programátori
 • Testovací inžinieri (Test engineers)
 • Softvéroví developeri a vývojári
 • Dátoví analytici

Obsah a Učebná Osnova balík C/C++ Developer

Kurz C/C++

Kurz Jazyk C a C++ I. Začiatočník 8 hodín
Kurz C/C++ I. Začiatočník 16 hodín
Kurz C/C++ II. Mierne Pokročilý 15 hodín
Kurz C/C++ III. Pokročilý 10 hodín
Kurz C/C++ IV. STL 11 hodín
Kurz C/C++ GUI 6 hodín

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora