Balík JavaScript Developer ťa naučí

 • Implementovať jazyk JavaScript do webových stránok a aplikácií
 • Pracovať s dátovými typmi a operátormi
 • Osvojiť si premenné, podmienky, cykly a funkcie
 • Vykonávať asynchrónne žiadosti na server pomocou AJAX
 • Používať DOM (Document Object Model)
 • Aplikovať JavaScript v prostredí Node.js
 • Naučiť sa používať knižnicu jQuery
 • Oboznámite sa modulmi a knižnicami pre Node.js
 • Meniť štýly elementov pomocou jQuery
 • Osvojiť si najlepšie postupy na optimalizáciu kódu

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci a aktuálni JavaScript developeri (programátori)
 • Správcovia a Tvorcovia webstránok
 • Web developeri
 • Webmasteri
 • Softvéroví vývojári
 • Back-end a front-end developeri

Obsah a Učebná Osnova balík JavaScript Developer

Kurz JavaScript

Kurz JavaScript I. Začiatočník 17 hodín
Kurz JavaScript II. Mierne Pokročilý 4,5 hodín
Kurz JavaScript III. OOP Objektové Programovanie 5,5 hodín
Kurz JavaScript IV. Ajax a JSON 7,5 hodín

Kurz Node.JS

Kurz Node.JS 3 hodiny

Kurz jQuery

Kurz jQuery 5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora