Balík Python Programátor ťa naučí

 • Osvojiť si princípy OOP a programovať v jazyku Python
 • Získate prehľad medzi nástrojmi a vývojovými prostrediami
 • Pracovať s JetBrains Datalore
 • Implementovať triedy, objekty a inštancie
 • Používať dedičnosť, polymorfizmus či abstrakciu
 • Pracovať s knižnicou Pandas, Numpy a Matplotlib
 • Vytvárať a spravovať repozitáre na GitHube
 • Importovať Python moduly a knižnice
 • Validovať vstupné dáta a písať vlastnú dokumentáciu zdrojového kódu
 • Naučiť sa pracovať s dátovými štruktúrami, používať polia, slovníky a zoznamy

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci alebo aktuálni Python programátori
 • Python developeri a IT konzultanti
 • Softvéroví vývojári a architekti
 • IT manažéri a IT testeri
 • Dátoví analytici
 • Ľudia, ktorí sa chcú naučiť programovať v Pythone

Obsah a Učebná Osnova balík Python Programátor

Kurz Algoritmy a Programovanie

Kurz Úvod do programovania 9 hodín
Kurz Algoritmy a Programovanie I. Začiatočník 10,5 hodín

Kurz Python

Kurz Python I. Začiatočník 25,5 hodín
Kurz Python II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Python III. Pokročilý 12,5 hodín
Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh 8 hodín

Kurz Python Knižnice

Kurz Python Knižnice - JetBrains Datalore 7,5 hodín
Kurz Python - Pandas 7 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín
Kurz Testovanie Softvéru II. Mierne Pokročilý 14,5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora