Soft skills – Prečo sú Mäkké Zručnosti dôležité?

Vedeli ste, že až 85 % úspechov v práci závisí od dobrej komunikácie a schopnosti spolupracovať s ostatnými? Tento fakt potvrdila štúdia spoločnosti Carnegie Institute of Technology, ktorá odhalila, že technické zručnosti tvoria iba 15 % nášho profesijného úspechu. Zvyšných 85 % je o tom, ako efektívne vieme komunikovať, pracovať v tíme a riešiť konflikty. Práve tieto mäkké zručnosti, známe aj ako soft skills, sú často rozhodujúcim faktorom, ktorý odlišuje úspešných profesionálov od priemerných. Soft skills sa rozvíjajú samostatne. Nebojte sa. Existuje široká škála kurzov, ktoré vám pomôžu zlepšiť všetko od vašich organizačných schopností až po verejné vystupovanie. S dávkou trpezlivosti si ich dokážete rýchlo osvojiť a ďalej rozvíjať. Chcete si zdokonaliť svoje soft skills? Prezradíme vám ako na to.

Štatistika Soft Skills (Mäkké Zručnosti)

Štatistiky o Soft Skills

výskum z roku 1918 uskutočnený Harvardskou univerzitou, Carnegie Foundation a Stanfordským výskumným centrom deklaruje, že až 85 % úspechu v práci je podmienených dobre zvládnutými soft skills. Iba 15 % úspechu je založených na tzv. hard skills. Už 100 rokov teda vieme, že soft skills sú rozhodujúce pre úspech akejkoľvek organizácie.

Zo štúdie (The State of the Industry Report 2010 – Association for Talent and Development) vyplynulo, že spoločnosti v roku 2010 investovali len 27,6 % z celkových financií pre rozvoj zamestnancov do školení zameraných na soft skills. A pritom ďalšie štúdie jasne ukazujú, ako veľmi sú pre zamestnancov potrebné.

Štúdia (Bridging the Skills Gap: Using Learning Opportunities to Address Current and Future Talent Needs 2024 – Association for Talent and Development) uvádza, že 85 % spoločností má skúsenosť s nedostatkom komunikačných schopností svojich zamestnancov.

V roku 2023 malo slovné spojenie v anglickom jazyku „Ako si môžem zvýšiť komunikačné schopnosti v zamestnaní“ až 335 miliónov hľadaní.

V štatistike najdôležitejších soft skills pre rok 2023 (viď. tabuľka) jednoznačne vedú komunikačné zručnosti nasledované kritickým myslením a schopnosťou riešiť problémy. Správa z World Economic Forum The Future of Jobs Report 2020 hovorí, že v roku 2025 budú najžiadanejšia zručnosti:

 1. Analytické myslenie a inovácie
 2. Aktívne učenie a stratégie učenia
 3. Komplexné riešenie problémov
 4. Kritické myslenie a analýza
 5. Kreativita, originalita a iniciatíva
 6. Leadership a vplyv
 7. Používanie, monitorovanie a kontrola technológii
 8. Technológie a programovanie
 9. Odolnosť, odolnosť voči stresu a flexibilita
 10. Uvažovanie a riešenie problémov

Podľa vyššie uvedeného reportu až 50 % všetkých zamestnancov v roku 2025 bude potrebovať rekvalifikáciu v dôsledku zavedenia nových technológií.

Top Soft Skills a Hard Skills

Rozdiely medzi Hard Skills a Soft Skills

Hlavný rozdiel medzi hard skills a soft skills spočíva v tom, že keď si raz osvojíme hard skills, ich schopnosť si uchováme a praxou postupne zdokonaľujeme. Na druhej strane, soft skills vyžadujú neustály rozvoj a sebadisciplínu. Pozrime sa podrobnejšie na to, čo presne tieto zručnosti definuje a ako sa líšia.

Porovnanie Soft Skills a Hard Skills

Hard skills (tvrdé zručnosti)

Mnohokrát označované aj ako technické zručnosti, sú kvantifikovateľné a merateľné schopnosti, ktoré si človek osvojí prostredníctvom vzdelávania, kurzov alebo praktickej skúsenosti.

Tieto zručnosti sú špecifické pre konkrétne povolania a sú často spojené s technickými vedomosťami potrebnými na vykonávanie konkrétnych úloh. Teórie uvádzajú, že hard skills, zahŕňajú zručnosti, ktoré je možné rozvíjať a získavať aj prostredníctvom samoštúdia alebo pracovných skúseností.

Vhodnými príkladmi by mohli byť:

 1. Schopnosť hovoriť cudzími jazykmi
 2. Účtovnícke zručnosti
 3. Počítačové zručnosti
 4. Učiteľské zručnosti
 5. Výskumné zručnosti
 6. Dosiahnutý certifikát či titul (Yan a kol., 2018)

Existujú aj tzv. univerzálne zručnosti, ktoré zvýšia vaše šance na trhu práce. Príkladmi sú – znalosť cudzích jazykov, softvérové zručnosti, ale aj vlastníctvo vodičského preukazu. Vaše hard skills si môžete zlepšiť prostredníctvom našich online kurzov. Pozrite si kompletnú ponuku online kurzov.

Soft Skills (mäkké zručnosti)

Týkajú sa spôsobu, akým pracujeme a interagujeme s inými ľuďmi. Sú to sociálne, emocionálne a komunikačné schopnosti, ktoré umožňujú ľuďom efektívne pracovať a spolupracovať s ostatnými.

Soft skills zahŕňajú schopnosti ako:

 1. Komunikácia
 2. Tímová práca
 3. Adaptabilita
 4. Emocionálna inteligencia
 5. Časový (Time) manažment

Vedecké štúdie ich definujú ako netechnické zručnosti, vlastnosti a schopnosti, ktoré ale zohrávajú významnú úlohu nielen v pracovnom prostredí (Conrad a Leigh, 1999). Soft skills znamenajú schopnosť riešiť konflikty, obratnosť v medziľudských vzťahoch, celkovú prezentáciu jednotlivca, schopnosť vyjednávať a budovať tím a iné vlastnosti z hľadiska očakávaných výsledkov, nie špecifické techniky alebo metódy (Murti 2014).

Prečo sú Soft Skills dôležité?

Rýchly technologický rozvoj zvýrazňuje dôležitosť rozvoja soft skills, akými sú komunikácia, sebamotivácia a ochota učiť sa (Shmatko, 2020).  Ak nekomunikujete s kolegami, nespolupracujete, nie ste tímový hráč a ťažko sa adaptujete na zmeny nezachránia vás ani vaše hard skills. Ako môžeme vidieť zo štatistík, aktuálne je rozvoj soft skills kľúčový pre úspech v profesijnom živote.

Význam soft skills spočíva aj v ich schopnosti zlepšovať medziľudské vzťahy a zefektívniť komunikáciu. Schopnosť jasne, rozhodne a presvedčivo komunikovať svoje myšlienky a názory. Gabriel-Petit vo svojej vedeckej práci hovorí, že nedostatok soft skills sa môže v konečnom dôsledku viesť k neschopnosti získať alebo udržať si prácu (Gabriel-Petit, 2014).

Príklady Soft Skills

Už vieme, že soft skills zahŕňajú osobné vlastnosti, charakterové črty a komunikačné schopnosti potrebné pre úspech v práci. Zároveň charakterizujú spôsob, akým človek interaguje vo svojich vzťahoch s ostatnými.

Soft Skills - Mäkké Zručnosti

Adaptabilita

Adaptabilita na pracovisku znamená byť flexibilný a schopný sa prispôsobiť zmenám. Ide o zručnosť, ktorú zamestnávatelia vyhľadajú už pri pracovnom pohovore. Zamestnanci sa vo vedúcich pozíciách musia často popasovať s úlohami, pri ktorých neexistujú žiadne explicitné pokyny. V tomto prípade je dôležité spoľahnúť sa na vlastný úsudok a získať istotu pri prijímaní ťažkých rozhodnutí.

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti môžeme rozdeliť na verbálny, neverbálny a písomný prejav. V tomto prípade sú soft skills späté s hard skills. Ak máte odborné vedomosti ešte neznamená, že ich viete aj správne odprezentovať. Preto je veľmi dôležité rozvíjať komunikačné zručnosti v čo najväčšej miere. Prvky efektívnej komunikácie si môžete osvojiť aj s pomocou nášho Online kurzu Efektívna Komunikácia.

Časový (Time) Management

Time Management znamená jednoducho povedané „pracovať čo najproduktívnejšie za čo najkratší čas”. Zamestnávatelia v každom odvetví hľadajú zamestnancov, ktorí dokážu využiť čas čo najefektívnejšie. Úspora času šetrí organizácii peniaze a zvyšuje príjmy. Viac o technikách na zlepšenie riadenia času sa dozviete počas online kurzu o Time Managemente. Ak bojujete s prokrastináciou prečítajte si, ako mať svoj čas pod kontrolou.

Práca v tíme

Tímová práca zahŕňa schopnosť spolupracovať s ostatnými. Bez ohľadu na pracovnú pozíciu musíte vedieť dobre spolupracovať s ostatnými kolegami v zamestnaní. Byť úspešným členom tímu si vyžaduje vynikajúce komunikačné schopnosti, počúvať a zvládať konflikty.

Kreatívne myslenie

Kreatívne myslenie znamená myslieť „out of the box“ alebo ako sa hovorí „pozrieť sa na problém inými očami“. Znamená to vniesť do vašej práce nový a niekedy neortodoxný pohľad. Vykročiť z tieňa všednosti a rutiny môže byť náročná výzva, ale je to neoceniteľná schopnosť pre ľudí hlavne v profesiách, ktoré vyžadujú kreativitu. Tí, ktorí sa rozhodnú prijať spôsob myslenia mimo štandardov, môžu nájsť inovatívne riešenia aj zložitých problémov.

Riešenie problémov

Riešenie problémov je zručnosť vďaka ktorej riešite úlohy s ľahkosťou a efektívne. Je to jedna z kľúčových zručností, ktoré zamestnávatelia hľadajú u uchádzačov o zamestnanie. Svoje zručnosti pri riešení problémov môžete zlepšiť praxou vo vašom odvetví a učením sa od skúsenejších.

Leadership

Leadership alebo vodcovstvo je spôsob akým dokážeme viesť a inšpirovať ľudí. Jednoducho povedané, leadership je o riskovaní a spochybňovaní statusa quo. Lídri motivujú ostatných, robia to automaticky, nie z povinnosti. Kvalitu lídra zmeriate cez úspech jeho tímu. Leadership je úzko spojený so štýlmi vedenia, ktoré vie líder správne aplikovať podľa situácie alebo úlohy. Ak sa ich chcete naučiť, objednajte si online kurz zameraný na vedenie ľudí a teambuilding.

Ako rozvíjať Soft Skills?

Neustále zmeny v podnikateľskom prostredí si vyžadujú všestranný rozvoj osobnosti. Na rozdiel od naučených hard skills sa učia, merajú a vyhodnocujú oveľa ťažšie. Porozmýšľajte, ktorými soft skills disponujete a ktoré potrebujete rozvíjať. Napríklad namiesto toho, aby ste len diskutovali o problémoch so svojím manažérom, navrhnite riešenie. Ak vidíte kolegu, ktorý má problémy, ponúknite mu pomoc.

Výborný spôsob ako nestrácať čas pri učení sa sú online školenia. Môžete si vybrať zo širokého portfólia našich online kurzov. Budeme radi ak sa rozhodnete rozvíjať vaše soft skills a hard skills spolu s nami.

Objavte všetky online Soft Skills kurzy

Použité zdroje a literatúra

 1. Conrad, C. A., & Leigh, W., A. (1999). Soft Skills: Bridge or Barrier to Employment? The monthly magazine of the Joint Centre for Politicaland Economic Studies, 27(1), 27-4.
 2. Murti, A. (2014). Why Soft Skills Matter. IUP Journal of Soft Skills, 8(3), 32-36.
 3. Yan, L., a kol. (2018). Teaching “soft skills” to university students in China: The feasibility of an Australian approach. Educational Studies, 44, 1-17.

Autor

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.