Manažérske kurzy

Kategórie online manažérske kurzy Vás zasvätia do praktických techník, ktoré by mal poznať skúsený manažér. Naučíme Vás, ako si správne naplánovať čas pomocou techniky Pomodoro a GTD a  jasne si stanovovať ciele a v ToDo zoznamoch. Budete vedieť ako riešiť a predchádzať stresovým situáciám pri veľkých projektoch. Ak ste začínajúci manažér, naučíme Vás základy projektového manažmentu s metodikou PRINCE2, správneho vedenia ľudí, pričom si vysvetlíme dôležitosť teambuildingu. Pripravili sme si pre Vás aj kurzy personalistiky a rozhodovania.