Online kurz Time Management I. Začiatočník ťa naučí

 • Organizovať úlohy, aktivity a zlepšiť produktivitu
 • Efektívne využívať čas a zdroje na dosiahnutie výsledkov
 • Ovládať techniky Pomodoro na rozdelenie práce
 • Osvojiť si rozdiel medzi rutinnými a posúvacími úlohami
 • Používať nástroje na sledovanie času a princíp Eat That Frog
 • Oboznámiť sa s najčastejšími chybami v Time Management
 • Porozumieť vzorcom správania a získať strategické myslenie
 • Udržiavať poriadok na pracovnej ploche pomocou DesktopOK
 • Plánovať efektívnejšie svoj čas a znížiť stres
 • Byť produktívny a stanoviť si priority

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Office manažéri
 • Administratívni pracovníci a referenti
 • Zamestnanci, ktorí chcú za menej času stihnúť viac
 • Podnikatelia a riaditelia firiem, ktorí nestíhajú
 • Manažéri, ktorí chcú pracovať efektívnejšie
 • Ľudia, ktorí sa celý deň nezastavia a chcú to zmeniť

Obsah a Učebná Osnova online kurz Time Management I. Začiatočník

I. Úvod do Time Managementu

Produktivita, Efektivita, Pomodoro Technika 1:30:23
Rutinné a Posúvacie Úlohy, Eisenhowerovo Okno 1:42:53
Vyhľadávania, Google Search, Pomodorro, Office 1:54:48
Eat That Frog, Rescue Time, Poriadok, DesktopOK 1:34:23

Príručka kurz Time Management

Príručka kurz Time Management 32 strán

II. Stres, Produktivita, Úlohy

Stres, Produktivita, PRINCE2, Vzorce Správania, ITIL 1:56:01
Rutinné a Posúvacie Úlohy, Automatizácia, Makrá 1:27:50

III. Technika Pomodoro

Pomodoro, Hudba, Rušenia, Riešenia, KISS, Šablóny 2:05:31

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Veronika Kurhajcová

5 Erik Samuhel

5 Zuzana Huťová

5 Denisa Besterciová

5 Pavol Počuch

4 Vladimír Labaš

Ďakujem, odporúčam. Videá sú niekedy rozťahané.