Rekvalifikačné Kurzy Úrad Práce pre Firmy a Zamestnancov ZADARMO

Ste zamestnancom na trvalý pracovný pomer (TPP) alebo ste personalista či manažér ľudských zdrojov? Teraz môžete získať zadarmo naše akreditované kurzy a to až na celý rok preplateným cez Úrad Práce. Poradíme ako si vybrať balík rekvalifikačných kurzov, tak aby bol s najväčšou pravdepodobnosťou schválený a preplatený úradom práce. Od apríla 2024 máme úspešne schválených 200+ požiadaviek pre zamestnaných a firmy. Od Úradu Práce máme vyjadrenie, že vzdelávanie nemôže byť zamerané na prospech súčasného zamestnaneckého vzťahu ani prispôsobené potrebám aktuálneho zamestnávateľa.

Dôvodom pre nich údajná dostatočná kvalifikácia žiadateľov. Inými slovami, odporúčame vybrať si vzdelávacie kurzy, ktoré sú rozdielne a nepriamo súvisiace s vaším súčasným zamestnaním alebo štúdiom na vysokej škole. Výhodou vzdelávania u nás je to, že dostanete prístup ku všetkým našim kurzom (536 online kurzov).

TOP Rekvalifikačné Kurzy pre Firmy a Zamestnancov

Výber top rekvalifikačných kurzov pre firmy a zamestnancov môže závisieť od konkrétnych potrieb a odvetví, v ktorých pracujú. Za dôležité oblasti bývajú často považované napríklad testerské, programátorské, manažérske a marketingové kurzy.

Vrelo odporúčame nasledovné balíky rekvalifikačných kurzov pre firmy a zamestnancov.

  1. SAP Profesionál
  2. Projektový Špecialista (Projektový Manažér)
  3. Python Programátor
  4. Testovanie Softvéru
  5. Digitálny Marketing a Eshop
  6. SQL Profesionál
  7. Java Programátor
  8. Programovanie a Vývoj Softvéru
  9. Analýza Dát
  10. Grafický Dizajn a UX/UI

úrad práce štatistiky top balíky kurzov zamestnaní

V roku 2024 bolo za mesiac jún na slovenský portál profesia.sk pridaných 6832 pracovných pozícií na SAP, 21 083 na projektového špecialistu, 267 testovanie softvéru, 1400 Java programovanie a 15 754 analýzu dát. Z preplatenia rekvalifikačných kurzov profituje okrem zamestnávateľa i zamestnanec. Osvojenie zručností z počítačových oblastí u zamestnanca vedie k povýšeniu alebo zmene pracovného miesta.  úrad práce štatistiky graf balíky kurzov zamestnaní

Výhody a Benefity pre Zamestnávateľov a Zamestnancov

Vzdelávanie je jeden z najdôležitejších firemných benefitov pre zamestnancov či už ste malá, stredná alebo veľká firma. Investícia do odborného vzdelávania vašich zamestnancov prináša množstvo výhod. Tie majú priamy vplyv na rast vašej firmy a jej celkový úspech.

1. Zlepšenie odborných zručností: Kurzy pre firmy umožňujú vašim zamestnancom zdokonaliť a aktualizovať ich odborné zručnosti. Neustále meniace sa technológie a obchodné procesy vyžadujú informovanosť zamestnancov o najnovších trendoch a praktikách nielen vo svojej oblasti. Odborné vzdelávanie poskytuje zamestnancom potrebné vedomosti na efektívne plnenie ich pracovných povinností a zvyšuje ich sebavedomie.

2. Posilnenie tímovej spolupráce: Kurzy často zahŕňajú rôzne príručky, testy a interaktívne formy vzdelávania, ktoré podporujú komunikáciu. Silné komunikačné schopnosti sú základom pre produktívne pracovné prostredie a zlepšujú výkonnosť celého tímu.

3. Inovácie a kreativita: Vzdelávanie povzbudzuje inovácie a kreativitu vo vašej firme. Kurzy môžu zamestnancom poskytnúť nové perspektívy a podnety na riešenie problémov a zlepšenie procesov. Kreatívne myslenie a riešenie problémov je kľúčové pre dlhodobú konkurencieschopnosť.

4. Zvýšenie lojality a udržanie zamestnancov: Investícia do odborného rozvoja vašich zamestnancov ukazuje ich hodnotu pre firmu. Zamestnanci, ktorí vidia, že sa ich firma zaujíma o ich kariérny rast a rozvoj pravdepodobnejšie zostanú dlhodobo verní vašej spoločnosti. Zníženie fluktuácie zamestnancov  výrazne ušetrí náklady spojené s náborom a školením nových ľudí.

5. Prispievanie k stratégii a rastu firmy: Kurzy môžu byť úzko prepojené s vašou firmou a jej stratégiou. Vzdelávanie zamestnancov v oblastiach ako manažment, technologické inovácie, marketingové stratégie a personalistika priamo prispieva k rastu a rozvoju vášho podniku.

Video návod rekvalifikačné kurzy pre Firmy Úrad Práce

Ponúkame ročný prístup ku všetkým našim online kurzom prostredníctvom projektu Zručnosti pre trh práce. Všetky potrebné informácie o rekvalifikačných kurzoch Úradu práce sme podrobne vysvetlili v nasledujúcom videu. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Odporúčania pre Firmy

Investícia do kurzov pre firmy je investíciou do budúcnosti podniku. Pomáha zabezpečiť, že vaši zamestnanci budú mať potrebné znalosti a zručnosti na to, aby vaša firma uspela v dynamickom obchodnom prostredí. Ďalším prínosom pre firmu je zlepšenie zamestnaneckej produktivity. Z našich dát vyplýva, že je to 13 % až 28 %. Novo získané zručnosti umožnia zamestnancom efektívnejšie plniť svoje pracovné povinnosti. Zlepšená produktivita môže mať priamy pozitívny dopad na výkonnosť firmy. Vzdelávanie vo firme je spojené s nižšou fluktuáciou často až 2/3 zamestnancov.

Zamestnanci, ktorí majú prístup k vzdelávaniu a rozvoju, sú často viac motivovaní a menej náchylní k hľadaniu nových pracovných príležitostí. Nezabudnite, že zamestnanci sú potrebnou súčasťou firmy a ich rozvoj by mal byť prioritou.

Získať prístup ku všetkým online kurzom cez Úrad Práce

Autor

Katarína Bachratá

Office, Project Manager. Mám na starosti vzdelávacie programy, kurzy vrátane ich akreditácie. Pomáham pri vašom vzdelávaní a získavaní nových znalostí.