A ako je to potom po úspešnom skončení kurzu? Má študent možnosť absolvovať stáž v niektorej poprednej firme?