Aby som získal certifikát, musím spraviť záverečný test? Test je prezenčný alebo prebieha online?