Ako to je po úspešnom skončení kurzu? Má študent možnosť absolvovať stáž u vás vo firme?