Ako uplatniť e-ticket od zamestnávateľa? Zadanie kódu do objednávky mi nefunguje.