Bude mi fungovať jedna zakúpená licencia na viacerých miestach a rôznych zariadeniach?