Čo presne obsahuje video záznam zo školenia, resp. z akých častí sa skladá a aké sú ich dĺžky?