Čo znamenajú rozsiahle elektronické materiály cca 100 MB, resp. o aké materiály sa jedná a aká je ich štruktúra, obsah a veľkosť?