Je certifikát získaný z webu VITA rovnako hodnotný ako prezenčný z IT Academy?