Je limit na počet kurzov v priebehu platnosti licencie, ktoré možno absolvovať, resp. je možné robiť aj 2 kurzy súčasne?