Je možné po vykonaní kurzu Lektor následne vykonať u vás aj lektorskú skúšku overenia odbornej spôsobilosti?