Je online kurz Lektor akreditovaný ministerstvom školstva? Ako sa vykonáva záverečná skúška?