Je online kurz Lektor akreditovaný Ministerstvom Školstva? Ako sa vykonáva Záverečná skúška?