Kedy bol spracovaný daný kurz? Aká je aktuálnosť kurzu voči stavu a hrozbám pre WEB aplikácie k dnešnému obdobiu?