Na Zálohovej faktúre sú 2 bankové účty. Na ktorý mám platiť?