Na Zálohovej faktúre sú dva bankové účty. Na ktorý mám platiť?