Opakovanie je matka múdrosti. Vždy máte možnosť video preskočiť, ale preskočiť dané cvičenia cez kapitoly.