Prečo certifikát nie je preložený do EN celý (Názov kurzu)?