Predpokladám, že v kurzoch nie je „deadline“ a môžem študovať každý kurz, ako sami hodí?