Je možnosť absolvovať u vás jedno celodňové prezenčné školenie pre nášho 1 zamestnanca?