Ročné predplatné pre všetky online kurzy sme takmer nevyužili. Bude možné ho predĺžiť zdarma/bezplatne?